Nhận airdrop 9.999 ENC từ Ethernet Cash

ENC là một nền tảng cho tương lai của việc tài trợ cho việc hỗ trợ cho blockchain vốn chủ sở hữu mới.

Mặc dù các giải pháp hiện tại cung cấp để giải quyết chỉ một vấn đề cùng một lúc, ENC đang xây dựng một sản phẩm bảo mật, hữu ích và dễ sử dụng dựa trên blockchain riêng tư. Nó sẽ bao gồm tích hợp thanh toán tiền điện tử dễ dàng, và thậm chí cả một hệ thống trọng tài kỹ thuật số.

Cuối cùng, mục tiêu của ENC là tích hợp tất cả các công ty, nhân viên và tài sản kinh doanh vào một hệ sinh thái blockchain thống nhất, điều này sẽ làm cho doanh nghiệp thực sự hiệu quả, minh bạch và đáng tin cậy.

Để tham gia airdrop nhận 9.999 ENC thực hiện những bước sau:

  1. Click link https://goo.gl/mwSMDf để đến trang airdrop
  2. Join telegram, like facebook, follow twitter của họ
  3. Điền địa chỉ email, địa chỉ ví Myetherwallet và ref code: /EuDIZ5
  4. Nhớ check mail và active email nhé, đồng thời lấy ref code của bạn (trong tài khoản ấy) gửi vào nhóm telegram, ngay lập tức bạn nhận được 9.999 ENC

Tokens exchange rate: 1 ETH = 1.8M ENC, 1 BTC = 20M ENC