Nhận 1000 ETN free ~ 50$

Bitcoinz Racing là nền tảng VR đầu tiên phát hiện ra thế giới dựa trên công nghệ blockchain. Chúng tôi đề nghị bạn không lãng phí thời gian và đầu tư vào sự tiến hóa của bạn. Nội dung của nền tảng được tạo ra bởi người dùng, theo sở thích của cộng đồng, trên cơ sở đấu thầu và được đồng tài trợ bởi nền tảng. (đó là giới thiệu đầu tiên của họ).

Đăng ký tài khoản ngay bây giờ nhận luôn 1.000 ETN ~ 50$

Link: https://goo.gl/GkxyYB

Rules of token sale

The total emission of tokens is 1,000,000,000. There will be no additional production.
The minimum purchase is 0,05 ETH. 1 ETH = 10000 ALT Tokens.
All tokens for the team will be frozen for one year.
After the platform’s launch, the smart contract will burn 1% of the turnover of the tokens daily, until only 10% of the initial tokens emission remains.

Stages of token sale

On March 12 – April 30, 2018 – the main round of ITO. Hard-cap – sale of all tokens.
Bonuses for early participants include: the first day is 15%, the first week is 10%, the second week is 7%, the third week is 5%. There will be no further bonuses after the third week.From January 29, 2018 – the start of pre-ITO. Soft-cap 500 ETH, hard-cap 5000 ETH.
Bonus for participants is 25%. The duration of the stage is 15 days or until the hard cap is reached.