Nhận 100 LBT trị giá 90$

Để nhận 100 LBT trị giá 90$ (giá hiện tại) bạn cần thực hiện các bước sau:

  1. Đăng ký tài khoản LBT tại đây https://goo.gl/hS3jfv , check email xác nhận địa chỉ email tài khoản
  2. Join https://t.me/letbet_airdrop ,
  3. Chat với https://t.me/LetBetBot nhấn start và gửi nội dung airdrop , sau đó confirm địa chỉ email đã đăng ký tài khoản và địa chỉ ví LBT (lấy bên trong tài khoản LBT vừa đăng ký) sẽ nhận được 100 LBT, giá hiện tại LBT là 0.9$ nhanh tay đê anh em.

Lưu ý: Các tài khoản đăng ký trước đây đều phải đăng ký lại,