Đào Bitcoin ETH bằng chrome (trình duyệt)?

Đào bitcoin bằng chrome trên máy tính cá nhân thì chỉ gọi là đào cho vui thôi anh em ạ. Nếu máy tính rảnh thì thử chơi, nhớ set  speed khoảng 50-80 thôi anh em nhé.

Đào BITCOIN bằng Chrome: https://goo.gl/952itF

Anh em có thể xem thêm: https://goo.gl/5f9X8p

Nhận ETH miễn phí và đào trên trình duyệt: https://goo.gl/6EuV1k