Đăng ký nhận 100 SLI ~ 20$

Hệ thống thanh toán pháp lý thông minh (SLI) ™ đầu tiên trên thế giới sẽ sử dụng các hợp đồng thông minh và công nghệ ngăn chặn để giúp các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô được thanh toán hiệu quả hơn, tiết kiệm chi phí giao dịch và tạo ra một hệ sinh thái hóa đơn nhanh chóng và an toàn hơn trong khi thưởng cho người dùng với Pro Pay Coins cho mỗi giao dịch thành công.

Đăng ký nhận Tokens theo link: https://goo.gl/AXDCTC

Starts on April 14th
Token price: 0.000286 ETH
Minimum purchase: 0.2 ETH
Bonus: 100% (+5% when buying > 10 ETH)
Tokens for sale: 25 million